Sorl Hotel Hangzhou reserve:020-86009099 (CouponCode:12833) Busy or no answer, online booking please!
Catering Entertainment:0571-87337777   Meeting room reserve

Sorl Hotel Hangzhou address: NO.1299 Zhijiang Road (Zhijiang Lu) Hangzhou China | 1.65km from Metro Station:Jiangjin Road

杭州瑞立江河汇酒店Sorl Hotel Hangzhou Sitemap